K r z y s z t o f    W i k i    N o w i k o w
p r e s s

M a c b e t h

"... spektakl pełen przejmującej muzyki..."
Dawid Karpiuk, Newsweek


"...its exhilarating theatricality enhanced by Krzysztof Nowikow's absorbing score is definitely worth any health and safety risk as it may well be a few years before you see anything like this ever again."
Duska Radosavljevic, The Stage


"...evocative score composed by Krzysztof "Wiki" Nowikow"
Ayelet Dekel, Midnight East


"...muzyka emanowała ogromną emocją i siłą wyrazu."
Tomasz Praszczałek, Ruch Muzyczny


"Klimat przedstawienia mocno współtworzy muzyka Krzysztofa Wiki Nowikowa z rewelacyjną arią śpiewaną niebiańsko przez Magdalenę Wilczyńską - Goś"
Stefan Drajewski, Głos Wielkopolski


S y m f o n i a    o g r o d ó w, K O D    c z. 1

"... muzyka znakomicie przemyślana i skonstruowana, a zarazem pełna dramaturgii i emocji."
Tomasz Janas, Gazeta Wyborcza


"Płyta od pierwszego słuchania zafrapowała mnie wielce [...] Skrzyżowanie elektroniki i klasyki udało się Łowżyłowi i Nowikowowi bardzo, a nawet bardziej niż bardzo."
Marek Włodarski, LAMPA


"Do spółki z Krzysztofem Nowikowem (Z. Łowżył, przyp.) stworzył wyjątkowo nastrojowy album, który aż prosi się do wykorzystania w filmie. Kompozytorzy połączyli tu pełne emocji i przestrzeni brzmienie chłopięcego chóru, orkiestry kameralnej oraz sopranowego śpiewu Anny Mikołajczyk z genialnie dobranymi, elektronicznymi barwami."
Marcin Staniszewski, FILM


W a l k @    k a r n a w a ł u    z    p o s t e m

"Muzyka zawarta na płycie stanowi autonomiczną, spójną i fascynującą całość. Fascynującą ze względu na jej wartość emocjonlną i intelektualną, ale też ze względu na oryginalność i odwagę pomysłów brzmieniowych i muzycznych."
Tomasz Janas, Gazeta Wyborcza


R z e c z e    B u d d a    C h i n a s k i

"... fantastyczna, korespondująca z treścią muzyka ..."
Stefan Drajewski, Głos Wielkopolski