K r z y s z t o f    W i k i    N o w i k o w

M a c b e t h

Composed by K. W. Nowikow
Performed by:
Collegium F orchestra
Marcin Sompoliński - conductor
Magda Wilczyńska - mezzosoprano
K. W. Nowikow - programacion de ruidos

2006, 2005, Teatr Biuro Podróży, director: Paweł Szkotak