K r z y s z t o f    W i k i    N o w i k o w

P l a n e t a    L e m


Composed & performed by K. W. Nowikow
Mezzosoprano: Magda Wilczyńska

2011, Teatr Biuro Podróży, director: Paweł Szkotak