K r z y s z t o f    W i k i    N o w i k o w

S y m f o n i a    o g r o d ó w K o d,    cz.   1

Composed by K. W. Nowikow
Performed by:
Collegium F orchestra
Poznański Chór Katedralny
Marcin Sompoliński - conductor
Anna Mikołajczyk - soprano
Nowikow - rrrrrruidos electronicos
Mateusz Marczewski - lyrics

2004, CD - Totem Records