K r z y s z t o f    W i k i    N o w i k o w

R z e c z e    B u d d a    C h i n a s k i

Composed by K. W. Nowikow
Performed by:
Justyna Szafran - voc
Zbigniew Łowżył - piano, drums
Marcin Ożóg - d. bass
Cezary Studniak - accordeon, harp

2007, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu , director: Cezary Studniak